ร้าน เวียงหนองล่อง
www.nuttakul.99wat.com
0871122996
nuttakul06
  ส่งข้อความ
ร้านพระเครื่องเวียงหนองล่อง ไม่มีหน้าร้านครับ-ไม่มีตู้โชว์พระและไม่ได้เปิดเป็นร้านค้า นําเสนอสินค้าขายผ่านเวปไซด์และส่งสินค้าทางพัสดุ EMS แบบด่วนพิเศษลงทะเบียน นิยมชมชอบพระเครื่องในเรื่องพุทธคุณของพระ (คือความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระ ) และพุทธศิลป์(คือศิลป์ความงามขององค์พระ)เป็นหลักใหญ่ ทางร้านไม่นิยมของฝีมือหรือขายของเก๊เลย ด้วยเข้าใจว่าของทุกชิ้นมีที่มาของความศักดิ์สิทธิ์ บาป บุญ คุณโทษ มีจริง เป็นเรื่องที่อยู่ในใจตลอดเวลา หากแต่ผิดพลาดด้วยประการใดๆที่ไม่เจตนาก็จะยินดีรับผิดชอบทุกกรณี ทางร้านยินดีรับคําติชมแนะนําและขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่่แวะมาเยี่ยมชมทางร้านครับ